Tarkvara testimise intensiivkursus algajatele

Tarkvara testimise intensiivkursus algajatele

Koolituse eesmärgiks on anda esmasi teadmisi tarkvara testimisest tarkavara testimisinseneri karjääri alustamiseks.

Koolitus toimub Kesklinnas, aadressil Tornimäe 7. Koolituse hinna sisse kuuluvad kõik õppematerjalid. Vajaduse korral antakse õpilasele koolituse ajaks sülearvuti.

Koolitusele saab registreeruda kasutades järgmisi võimalusi:

 • saates oma registreerumissoovi elektronposti aadressile: training@gamma-intelligence.com (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-mail, sobiv koolitus, õppimise periood ja aeg)
 • helistades telefonile +37255581521

Kursuse info

Sihtrühm: Kõik, kes soovivad omandada teadmisi tarkvara testimisest ning kaalutlevad või soovivad alustada tarkavara testimisinseneri karjääri.

Õppejõud: Maksim Kolodijev (arvuti- ja süsteemitehnika magistrikraad)

Pikkus: 6 nädalat

Õppekeel: vene, inglise

Õpperühm: kuni 8 inimest

Koolituse maht: 84 akadeemilist tundi (6 nädalat)

Koolituse hind: 1500 EUR

Nõudmised kandidaatidele:

 • keskharidus
 • arvutikasutaja
 • inglise keele tase A2/B1
 • soovituslik on oma sülearvuti (Windows), kuid vajaduse korral anname koolituse ajaks sülearvuti

Õppeväljund:

Kursuse lõppedes oskab õppija:
 • saab aru kaasaegsest tarkvara arendamise protsessist ning testija rollist;
 • saab aru tarkvara kvaliteedi tagamise põhimõttest;
 • oskab kasutada erinevaid meetodeid tarkvara kvaliteedi hindamiseks
 • oskab tuvastada defekte tarkvaras;
 • oskab planeerida testimisprotsessi;;
 • saab aru testimisprotsessi automatiseerimisest;

Lisainfo:

Õppekorralduse alused
Õppe-, õppekeskkonna ja õppekava kvaliteedi tagamise alused
Moodul Mooduli sisu Pikkus
Kaasaegne tarkvaraarendus. Kaasaegne tarkvaraarendus. Testimise roll tarkvaraarenduses. Tööturg ja võimalused. Tarkvara arendusprotsess. Tarkvaraarendusprotsesside tüübid (iteratiivne ja kaskaadmudel). Tarkvara tüübid. Töölauarakendused. Veebiteenused. Mobiilirakendused. Spetsiaalsed rakendused. Edukaks testimistööks vajalikud oskused. 4 akadeemilist tundi
Tarkvara kvaliteet Tarkvara kvaliteedi mõiste. Töö nõuete ja spetsifikatsioonidega. Tarkvara kvaliteedi sõltuvus selle arendusetapist. Tarkvara defektid. Terminoloogia. Praktiline töö (2) Kodutöö (2) Tarkvara spetsifikatsioonide iseseisev koostamine. Terminoloogia testid. 16 akadeemilist tundi
Tarkvara kvaliteedikontroll Testimine kui kvaliteedikontrolli meetod. Testimise tüübid (Funktsionaalne testimine / Mittefunktsionaalne testimine). Testimise planeerimine. Praktiline test / töötamine reaalse projektiga
Defektide otsimine tarkvaras. Vea ja defekti mõiste. Reprodutseeritavus. Aruannete koostamine / töötamine veaotsijaga. Koolitusprojekti funktsionaalne testimine
16 akadeemilist tundi
Kvaliteedi tagamise meetodid Regressioontestimine. (Sanity / Smoke / Regression / Verification). Praktiline töö reaalse projektiga 16 akadeemilist tundi
Testimise automatiseerimine Automatiseeritud testimise kasutamine. Automatiseeritud testimise rakendamine töös. Praktiline töö 14 akadeemilist tundi
Iseseisev projekt Koolitusprojekti regressioontestimise automatiseerimine 14 akadeemilist tundi